Tuyên Sỉ Ctv Toàn Quốc

 

🌼Ở đâ𝐲 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭ô𝐢 𝐜ó 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 𝐦ẫ𝐮 𝐠𝐢à𝐲 𝐝à𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐜á𝐜 𝐛ạ𝐧!!!

🌼𝐋𝐮ô𝐧 𝐬ẵ𝐧 𝐡ơ𝐧 300 𝐦ẫ𝐮 𝐂𝐡ố𝐭 𝐥à 𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐧𝐠𝐚𝐲

☀️☀️𝐋𝐮ô𝐧 𝐭𝐮𝐲ể𝐧 𝐬ĩ Đạ𝐢 𝐥í — 𝐂𝐓𝐕 𝐓𝐨à𝐧 𝐪𝐮ố𝐜

𝐀𝐝𝐝 𝐳𝐚𝐥𝐨 để 𝐂𝐓𝐕 𝐯à 𝐬ỉ –𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐠𝐢à𝐲 𝐬𝐧𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫𝐬 ” 𝐌𝐈𝐍 𝐒𝐇𝐎𝐄𝐒”
🌼🌼🌼𝐙𝐀𝐋𝐎 0966429608

#mlb #gucci #luvition #Jordanlow #Jordanhigh #sneaker #converse #mlbliner

 

 

 

 

#Amiri #maxpatta #adidas #nike #blazer #m2k #dép #yzy700 #cross

 

#sneakerhcm #sneakerhn #mlbchunky #alphalabou #urtraboot #zoom #prophere #Af1 #Vans #sbJordan #newbalen #Jordan4 #Eqt

Bài viết liên quan

Trả lời

0966 429 608